Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczący projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wolne Tory" w Poznaniu.

Ze względu na położenie i obszar, który został objęty opracowaniem, konsultacje na I etapie odbędą się dwukrotnie: na terenie Osiedla Wilda i Osiedla Św. Łazarz

Spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, których celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektów planów oraz zebranie sugestii dot. ww. obszarów, odbędą się:

- w środę,        05 kwietnia 2017 r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkół Gimnazjalno - Zawodowych Nr 42, ul. Św. Jerzego 6/10 w Poznaniu - Osiedle Wilda,

- w czwartek,  06 kwietnia 2017 o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 9, Łukaszewicza 9/13 w Poznaniu - Osiedle Św. Łazarz

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący:
Katarzyna Derda, tel. 61/845 50 41, kontakt: Lukasz Brodnicki, tel. 61/845 50 42.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:
Monika Borowicka - Prewicz, tel. 61/878 15 03

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej