Grunwald część A i B

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów GRUNWALD część A i B w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie koncepcji obu projektów planów oraz zebranie opinii mieszkańców dot. wyżej wymienionych obszarów, odbędzie się w środę, 25 stycznia 2012 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Geodezyjno - Drogowych przy ul. Szamotulskiej 33 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, projektanci prowadzący: Justyna Fribel, tel. 61 84 55 056 oraz Joanna Łobacz, tel. 61 84 55 065.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP, Joanna Francuz - Jankowska, tel. 61 878 57 85, 602 806 284.


Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej