Rejon między ulicami Górecką, Drużynową oraz torami kolejowymi

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon między ulicami Górecką, Drużynową oraz torami kolejowymi" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w poniedziałek, 19 maja 2014 r. o godzinie 17.00  w Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Bosa 9 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący:
Anna Siminiak, tel. 61/8455 062.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:
Agata Przybylak, tel. 61/878 50 95.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej