Bałtycka - Gnieźnieńska

Zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bałtycka - Gnieźnieńska" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w czwartek, 19 stycznia 2012r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 45 przy ul. Harcerskiej 3 w Poznaniu (Biblioteka).

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Pani Katarzyna Derda, tel. 61 8455 054

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Kształtowania Relacji Społecznych, Joanna Francuz - Jankowska, tel. 61 878 52 85, 602 806 284

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej