Rejon Górczyna - część A

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Górczyn - część A" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się we wtorek, 27 października 2015 r. o godzinie 17.00 w Gimnazjum Nr 50, ul. Ściegiennego 10 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący:
Adam Kijowski, tel. 61/845 50 64.kontakt: Tomasz Pawliczak, tel. 61/845 50 66.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:
Monika Borowicka - Prewicz, tel. 61/878 15 03

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej