DOLINA GŁUSZYNKI - część C

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOLINA GŁUSZYNKI - część C w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie koncepcji projektu planu oraz zebranie opinii mieszkańców dot. wyżej wymienionego obszaru, odbędzie się  w środę 7 marca 2012r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Głuszyna nr 187 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne:Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Magdalena Kostencka - Burek, tel. 61/ 84 55 055

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP, Ewelina Janik, tel. 61/878 57 85, 693 252 026

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej