Dla terenu położonego przy ulicy Krańcowej i Warszawskiej

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "dla terenu położonego przy ulicy Krańcowej i Warszawskiej" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie koncepcji projektu planu oraz zebranie opinii mieszkańców dot. wyżej wymienionego obszaru, odbędzie się w piątek, 11 stycznia 2013 r. o godz. 17.00, w Szkole Podstawowej nr 46, przy ulicy Inowrocławskiej 19 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Dorota Buryan, tel. 61 84 55 065.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta UMP, Ewelina Janik, tel. 61 878 57 85.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej