Rejon ulic Termalnej i Trockiej

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Termalnej i Trockiej" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w czwartek, 9 maja 2013 r. o godzinie 17.00 w sali nr 323 (I piętro) Term Maltańskich, ul. Termalna 1 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Jędrzej Cesar, tel. 61 8455 062.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta UMP, Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej