W rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów

Zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni  Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w poniedziałek, 14 listopada 2011r. o godzinie 17.00  w Zespole Szkół nr 4 z Oddziałami Sportowymi (w Szkole Podstawowej nr 27) przy ul. Winiary 2 w Poznaniu.            

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Maria Mielcarek, tel. 061 8455 064

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Kształtowania Relacji Społecznych, Joanna Francuz - Jankowska, tel. 061 878 52 85, 602 806 284

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej