Pokrzywno Wschód-Rejon węzła Spławie- Rejon ulicy nad Spławką

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pokrzywno Wschód", "Rejon węzła Spławie" oraz "Rejon ulicy nad Spławką".

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w czwartek 21 marca 2013 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 56, ul. Tarnowska 27 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektanci prowadzący: Zuzanna Bąkowska, tel. 61 8455 054/ Beata Kwaśna-Krygier, tel 61 8455 066

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta UMP, Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej