W rejonie ulicy F. Skarbka w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy F. Skarbka w Poznaniu".

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w czwartek, 16 października 2014 r. o godzinie 17.00 w Przedszkolu nr 70, ul. Skarbka 9 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący:
Katarzyna Derda, tel. 61/845 50 48.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:
Agata Przybylak, tel. 61/878 50 95.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej