Morasko - Radojewo - Umultowo. Radojewo Zachód część D

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko-Radojewo-Umultowo" Radojewo Zachód Część D w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie koncepcji projektu planu oraz zebranie opinii mieszkańców dot. wyżej wymienionego obszaru, odbędzie się w środę 23 stycznia 2013 r. o godz. 17.00 w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Morasko 57 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Piotr Sobczak, tel. 61 84 55 041.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta UMP, Sylwia Stec, tel. 61 878 58 89.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej