W rejonie ulic: Wronieckiej, Mokrej, Żydowskiej i Kramarskiej oraz Rejon ulic Dominikańska - Szewska

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dot. 2 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. "W rejonie ulic: Wronieckiej, Mokrej, Żydowskiej i Kramarskiej" w Poznaniu oraz

2. "Rejon ulic Dominikańska - Szewska" w Poznaniu

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie koncepcji projektów planów oraz zebranie opinii mieszkańców dot. wyżej wymienionych obszarów, odbędzie się w poniedziałek, 28 listopada 2011r. o godz. 17.00 w Sali Białej UMP przy Pl. Kolegiackim 17 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: dot. 1. Adam Kijowski, tel. 61 8455 066, dot. 2. Anna Siminiak, tel. 61 8455 062.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP, Joanna Francuz - Jankowska, tel. 61 878 57 85, 602 806 284.


Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej