Osiedle Orła Białego

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Orła Białego w Poznaniu".

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w poniedziałek, 25 lutego 2013 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 64, os. Orła Białego 120 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Maciej Chorążewicz, tel. 61 8455 048

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta UMP, Sylwia Stec, tel. 61 878 58 89

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej