Marcelin część B

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marcelin część B" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie koncepcji projektu planu oraz zebranie opinii mieszkańców dot. wyżej wymienionego obszaru, odbędzie się w czwartek, 13 grudnia 2012 r. o godz. 17.00, w Gimnazjum nr 56 przy ul. Promyk 4 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Marcin Siwek, tel. 61 84 55 067.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP, Sylwia Stec, tel. 61 878 58 89.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej