Dla terenów w rejonie ulic Iwonickiej i Krynickiej

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla terenów w rejonie ulic Iwonickiej i Krynickiej" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w czwartek, 17 października 2013 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 62, ul. Druskiennicka 32 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Adam Kijowski, tel. 61 8455 064.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta UMP, Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej