Dla terenu położonego przy ul.: Krańcowej i Warszawskiej

Zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul.: Krańcowej i Warszawskiej w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się we wtorek, 29 maja 2012 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Inowrocławskiej 19 w Poznaniu. 

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Dorota Goranowska - Buryan, tel. 61 84 55 056.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP, Joanna Francuz - Jankowska, tel. 61 878 57 85, 602 806 284. 


Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej