Rejon ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej, Rejon ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej, Rejon ulicy Wieruszowskiej

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej", "Rejon ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej" i "Rejon ulicy Wieruszowskiej" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektów planów oraz zebranie sugestii dot. ww. obszarów, odbędzie się w czwartek, 22 września 2016 r. o godzinie 17.00 w Gimnazjum Nr 58, ul. Małoszyńskiej 38 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący:
Adam Kijowski, tel. 61/845 50 64, kontakt: Tomasz Pawliczak, tel. 61/845 50 66.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:
Monika Borowicka - Prewicz, tel. 61/878 15 03

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej