Morasko-Radojewo-Umultowo część Radojewo Wschód

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo część Radojewo Wschód" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie koncepcji projektu planu oraz zebranie opinii mieszkańców dot. wyżej wymienionego obszaru, odbędzie się w poniedziałek, 7 listopada 2011r. o godz. 17.00 w Świetlicy - siedzibie Rady Osiedla Morasko - Radojewo przy ul. Morasko 57 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna,

Projektant prowadzący: Maciej Chorążewicz, tel. 61 84 55 056, dodatkowe informacje: Katarzyna Derda, tel. 61 8455 054

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP Joanna Francuz - Jankowska, tel. 061 878 57 85, 602 806 284

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej