W rejonie ulic Bóżniczej i Północnej

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Bóżniczej i Północnej" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się we wtorek, 18 marca 2014 r. o godzinie 17.00 w XII Liceum Ogólnokształcącym , ul. Gen. T. Kutrzeby 8 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący:
Magdalena Kostecka-Burek, tel. 61/845 50 55

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:
Agata Przybylak, tel. 61/878 50 95

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej