Rejon ulic Zbyłowita i Leszka

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Zbyłowita i Leszka" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w czwartek, 1 września 2016 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 87, przy ul. Leszka 42 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący:
Piotr Sobczak, tel. 61/845 50 41, kontakt: Marcin Piernikowski, tel. 61/845 50 47.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:
Dagmara Woźniak, tel. 61/878 59 36

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej