W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w czwartek, 23 kwietnia 2015 r. o godzinie 17.00 w Gimnazjum nr 51, ul. Klaudyny Potockiej 38 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Joanna Grabarkiewicz; kontakt: Grażyna Frączyk, tel. 61 8455 065.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta UMP, Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej