W rejonie ulic Morasko, F. Jaśkowiaka i Glinienko

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic: Morasko, F. Jaśkowiaka i Glinienko" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w  poniedziałek, 19 czerwca 2017 r. o godzinie 17.00  w siedzibie Rady Osiedla Moarsko - Radojewo przy ul. Morasko 57 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący:
Adam Kijowski, tel. 61/845 50 64, kontakt: Katarzyna Janicka, tel. 61/845 50 65.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:
Monika Borowicka - Prewicz, tel. 61/878 15 03

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej