Rejon ulic Szelągowskiej i Wilczak

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Szelągowskiej i Wilczak" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w  czwartek, 01 czerwca 2017 r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkół Łączności przy ul. Przełajowej 4 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący:
Adam Kijowski, tel. 61/845 50 64, kontakt: Katarzyna Janicka, tel. 61/845 50 65.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:
Monika Borowicka - Prewicz, tel. 61/878 15 03

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej