Rejon ulic:Szkolnej, Jaskółczej, Wrocławskiej i Podgórnej oraz Rejon ulic: Ślusarskiej, Wielkiej, Garbary i Woźnej

Zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Rejon ulic: Szkolnej, Jaskółczej, Wrocławskiej i Podgórnej" w Poznaniu oraz "Rejon ulic: Ślusarskiej, Wielkiej, Garbary i Woźnej" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do obu projektów planów oraz zebranie sugestii dot. ww. obszarów, odbędzie się w poniedziałek, 23 stycznia 2012 r. o godzinie 17.00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy Pl. Kolegiackim 17 w Poznaniu. 

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Jędrzej Cesar, tel. 61 8455 062

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Kształtowania Relacji Społecznych, Joanna Francuz - Jankowska, tel. 61 878 52 85, 602 806 284

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej