W rejonie Starołęki Małej

Zapraszamy na I etap konsultacji społecznych
dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie Starołęki Małej" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w czwartek, 31 maja 2012r. o godzinie 17.00  w Zespole Szkół Chemicznych przy ul. Starołęckiej 36 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Marta Szejnfeld, tel. 61 8455 042.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Kształtowania Relacji Społecznych, Joanna Francuz - Jankowska, tel. 61 878 52 85, 602 806 284.


Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej