Morasko-Radojewo-Umultowo - Morasko Centrum

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko-Radojewo-Umultowo" Morasko Centrum w Poznaniu. Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie koncepcji projektu planu oraz zebranie opinii mieszkańców dot. wyżej wymienionego obszaru, odbędzie się w środę 26 września 2012 r. o godz. 17.00 w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Morasko 57 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Adam Kijowski, tel. 61 84 55 066.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP, Sylwia Stec, tel. 61 878 58 89.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej