mpzp w rejonie ulicy Czarnohorskiej

Zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu".

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się we wtorek, 13 listopada 2012 r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Hangarowej 14  w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Joanna Łobacz, tel. 61 8455 065

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP, Sylwia Stec, tel. 61 878 58 89

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej