Rejon dawnego folwarku Głuszyna

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon dawnego folwarku Głuszyna" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się we wtorek, 26 maja 2015 r. o godzinie 17.00 w Remizie OSP, ul. Głuszyna 141 A w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna:
Magdalena Kostencka-Burek, tel. 61 8455 047.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:
Agata Przybylak, tel. 61/878 50 95.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej