Rejon ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektów planów oraz zebranie sugestii dot. ww. obszarów, odbędzie się w czwartek, 13 października 2016 r. o godzinie 17.00 w Sali Sesysjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania, przy pl. Kolegiackim 17 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący:
Adam Kijowski, tel. 61/845 50 64, kontakt: Magdalena Drabent, tel. 61/845 50 66.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:
Monika Borowicka - Prewicz, tel. 61/878 15 03

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej