Park Kasprowicza

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Kasprowicza" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w poniedziałek, 20 stycznia 2014 r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Anna Siminiak, tel. 61 8455 062

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Ewelina Janik, tel. 61 878 57 85

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej