W rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda

Zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w czwartek, 27 października 2011r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Hezjoda 15 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Joanna Łobacz, tel. 061 8455 065

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Kształtowania Relacji Społecznych, Joanna Francuz - Jankowska, tel. 061 878 52 85, 602 806 284

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej