W rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się we wtorek, 16 kwietnia 2013 r. o godzinie 17.00 w Gimnazjum nr 12, os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Justyna Fribel, tel. 61 8455 066.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta UMP, Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej