Dla ulicy zbiorczej pomiędzy ulicami Jasielską i Karola Kurpińskiego

Zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczący projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA ULICY ZBIORCZEJ POMIĘDZY ULICAMI JASIELSKĄ I KAROLA KURPIŃSKIEGO W POZNANIU.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w poniedziałek, 2 kwietnia 2012r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 62, ul. Druskienicka 32 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne:Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Joanna Woźniak, tel. 61/ 84 55 044

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP, Ewelina Janik, tel. 61/878 57 85, 693 252 026

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej