W rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w czwartek, 12 września 2013 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 1, przy ul. Hezjoda 15 w Poznaniu.

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Joanna Łobacz, tel. 061 8455 065.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta UMP, Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej