Łacina -Południe, Łacina - Północ

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lacina- Południe" i "Łacina- Północ" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektów planów oraz zebranie sugestii dot. ww. obszarów, odbędzie się we wtorek, 20 września 2016 r. o godzinie 17.00 w Gimnazjum Nr 23, os. Jagiellońskie 128 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący:
Piotr Sobczak, tel. 61/845 50 41, kontakt: Łukasz Brodnicki oraz Dariusz Marcinek, tel. 61/845 50 42.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:
Monika Borowicka - Prewicz, tel. 61/878 15 03

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej