"Morasko-Radojewo-Umultowo" Radojewo Zachód część B

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód część B w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się we wtorek, 14 kwietnia 2015 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 60, ul. Boranta 2 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Piotr Sobczak; kontakt: Agata Kubiak, tel. 61 8455 042.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta UMP, Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej