Grunwald część D

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "GRUNWALD część D" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie koncepcji projektu planu oraz zebranie opinii mieszkańców dot. wyżej wymienionego obszaru, odbędzie się we wtorek, 26 czerwca 2012 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 74 przy ul. Trybunalskiej 17/25 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Joanna Łobacz, tel. 61 84 55 065.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP, Joanna Francuz - Jankowska, tel. 61 878 57 85, 602 806 284.


Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej