Rejon ulicy Głuszyna, Rejon cmentarza przy ulicy Daszewickiej, Rejon zabudowy przy ulicy Daszewickiej

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Głuszyna", "Rejon cmentarza przy ulicy Daszewickiej", "Rejon zabudowy przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się we wtorek, 22 marca 2016 r. o godzinie 17.00 w w Zespole Szkół z Oddzialami Sportowymi nr 5, przy ul. Głuszyna 187 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący:
Katarzyna Derda, tel. 61/845 50 48, kontakt: Justyna Fribel, tel. 61/845 50 47.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:
Monika Borowicka - Prewicz, tel. 61/878 15 03

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej