Rejon dawnego folwarku Głuszyna

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon dawnego folwarku Głuszyna" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie koncepcji projektu planu oraz zebranie opinii mieszkańców dot. wyżej wymienionego obszaru, odbędzie się w poniedziałek, 25 czerwca 2012 r. o godz. 17.00 w sali Remizy OSP Poznań Głuszyna przy ul. Głuszyna 141 A w Poznaniu.

Kontakt: 

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Elżbieta Piotrowska, tel. 61 84 55 047.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP, Joanna Francuz - Jankowska, tel. 61 878 57 85, 602 806 284.


Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej