Park Cytadela w Poznaniu

Zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Cytadela" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się we wtorek, 16 października 2012 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej  nr 38 przy ul. Brandstaettera 6 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Jędrzej Cesar, tel. 61 8455 062

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP, Sylwia Stec, tel. 61 878 58 89

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej