Rejon ulic: Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic: Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się we wtorek, 30 czerwca 2015 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 58, ul. Ławica 3 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna:
Magdalena Drabent, tel. 61 8455 066.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:
Agata Przybylak, tel. 61/878 50 95.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej