Konsultacje dotyczące przebudowy ulicy Rybaki

Od dnia 06 kwietnia 2017 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich dotyczące przebudowy ulicy Rybaki.

Celem projektu jest zmiana układu komunikacyjnego, przywrócenia na ulicy zieleni wysokiej, uwolnienie chodników od parkujących samochodów, optymalizacja miejsc postojowych, wydzielenie przestrzeni na małą architekturę (ławki, stojaki rowerowqe i kosze na śmieci) oraz poprawa nawierzchni chodników i ulicy.

Układ istniejących ulic i dróg wewnętrznych nie ulegnie zmianie. Planuje się zmianę drogi dwukierunkowej na jednokierunkową z poprawą układu geometrycznego skrzyżowania Rybaki/Strzałowa.

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie wszystkich zainteresowanych - mieszkańców, przedsiębiorców, wlaścicieli nieruchomości, przedstawicieli instytucji z planowanymi zmianami oraz poznanie opinii, uwag i sugestii mieszkańców w tym temacie. Pozyskanie społecznej akceptacji dla proponowanych zmian.

Podczas konsultacji będą rozważane i dyskutowane następujące problemy:

1. Rozwiązania dla rowerzystów.

2. Likwidacja miejsc postojowych.

3. Zieleń i mała architektura.

W ramach konsultacji:

- 6 kwietnia 2017 r. - planowane jest spotkanie warsztatowe z osobami zainteresowanymi zmianami na terenie objętym konsultacjami. Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Budownictwa nr 1 przy ul. Rybaki 17 o godz. 17.00,

- 25 kwietnia 2017 r. - przeprowadzony zostanie sondaż w punktach konsultacyjnych dotyczący planowanych zmian,

- 4 maja 2017 r.  - planowane jest spotkanie z mieszkańcami podsumowujące przeprowadzone konsultacje.

Szczegóły określi Zarząd Dróg Miejskich przed rozpoczęciem kolejnego etapu konsultacji.

Uwagi, wnioski dotyczące koncepcji prosimy przesyłać do dnia 18 kwietnia 2017 r. na adres: rybaki@zdm.poznan.pl

Konsultacje potrwają od 06 do 25 kwietnia 2017 r.

Zarząd Dróg Miejskich zmienił terminy konsultacyjne z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców omawianą tematyką oraz możliwość rzetelnego przeanalizowania uwag wnoszonych przez mieszkańców w powyższym zakresie.

Szczegółowych informacji na temat przebiegu konsultacji udziela pani Agata Kaniewska - rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich - tel. 61 64-77-291

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych mieszkańców i zapoznania się z projektem na stronie Zarządu Dróg Miejskich w zakładce Projekty Drogowe TUTAJ.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej