Konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu - ogłoszenie

Od dnia 05 kwietnia 2017 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich dotyczące wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu na terenie ograniczonym ulicami: Św. Marcin - Podgórna-Garbary - Królowej Jadwigi - Al. Niepodlległości.

Projekt strefy uspokojonego ruchu na tym terenie zakłada wprowadzenie zmian, których celem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu oraz estetyki miasta na tym obszarze, a także podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez ograniczenie przejazdów tranzytowych, a co się z tym wiąże zmniejszenie hałasu i emisji spalin. Projekt zakłada zmiany na poziomie organizacji ruchu - wprowadzenie nowego oznakowania pozziomego i pionowego.

Celem konsultacji jest zapoznanie wszystkich zainteresowanych - mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, przedstawicieli instytucji z planowanymi zmianami oraz poznanie opinii, uwag i sugestii mieszkańców w tym temacie. Ważne jest pozyskanie społecznej akcepatcji dla proponowanych zmian.

Podczas konsultacji będą rozważane i dyskutowane następujące problemy:

1. proponowane rozwiązania na ul. Kościuszki.

2.Uwolnienie chodników na ul. Łąkowej i Kopernika.

3. Rondo i brak świateł na skrzyżowaniu ul. Ratajczaka i Kościuszki.

4. Identyfikacja miejsc i rozwiązań, które mogą budzić konflikty.

5. Rozwiązania dla rowerzystów.

6 Likwidacja miejsc postojowych.

W ramach konsultacji:

- 5 kwietnia 2017 r. - planowane jest spotkanie warsztatowe z osobami zainteresowanymi zmianami na terenie objętym konsultacjami. Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 o godz. 17.00,

- 26 - 28 kwietnia 2017 r. - przeprowadzony zostanie sondaż w punktach konsultacyjnych dotyczący planowanych zmian,

- 23 maja 2017 r. (zmiana pierwotnego terminu 16 maja) - planowane jest spotkanie z mieszkańcami poświęcone podsumowaniu konsultacji na temat wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu w obszarze III i IV. Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 o godz. 17.00.

Szczegóły określi Zarząd Dróg Miejskich przed rozpoczęciem kolejnego etapu konsultacji.

Konsultacje społeczne potrwają od 05 do 28 kwietnia 2017 r.

Zarząd Dróg Miejskich zmienił terminy konsultacyjne z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców omawianą tematyką oraz możliwość rzetelnego przeanalizowania uwag wnoszonych przez mieszkańców w powyższym zakresie.

Szczegółowych informacji na temat przebiegu konsultacji udziela pani Agata Kaniewska - rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich - tel. 61 64-77-291

Uwagi, opinie, wnioski prosimy przesyłać do Zarządu Dróg Miejskich do 23 kwietnia 2017 r. na adres: zdmstrefa30@zdm.poznan.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych mieszkańców i zapoznania się z projektami zamieszczonymi na stronie Zarządu Dróg Miejskich w zakładce Projekty Drogowe TUTAJ.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej