Konsultacje społeczne dot. przebudowy ulicy Św. Marcin

Zgodnie z Zarządzeniem nr 537/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 06 sierpnia 2013r., w sprawie sposobu opiniowania projektów przebudowy układu drogowego, oraz w związku z Zarządzeniem nr 135/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przedstawione zostają do opiniowania w dniach od 27.02.2015 r. do 13.03.2015 r., rozwiązania sytuacyjne: koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego ulicy Św. Marcin na odcinku od ul. Kościuszki do al. K. Marcinkowskiego, oraz al. K. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Podgórnej w Poznaniu.

Celem opracowania są rozwiązania drogowo - torowe, mające na celu ograniczenie funkcji tranzytowych, wraz z wprowadzeniem zieleni zwiększającej atrakcyjności jak i poprawę wizerunku ulicy Św. Marcin. Koncepcja zakłada ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego- wprowadzenie strefy "tempo 30", oraz zwiększenie i odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni dla pieszych poprzez wzbogacenie zielenią oraz małą architekturą.

Rozwiązania koncepcyjne  uwzględniają  również przyszłościowy przebieg torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Ratajczaka (zaznaczone kolorem czerwonym w obu wariantach).

Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w środę, 11 marca 2015r. o godzinie 16.30 w Sali Kominkowej CK Zamek. Na spotkanie zaprasza Oddział Rewitalizacji Biura Koordynacji Projektów Urzędu Miasta Poznania oraz Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej