Konsultacje nowych lokalizacji Poznańskiego Roweru Miejskiego na terenie Campusu Morasko

Raport z konsultacji społecznych w sprawie oceny lokalizacji nowych stacji w systemie Poznańskiego Roweru Miejskiego na terenie Campusu Morasko.
Konsultacje trwały od 16  do 25 maja 2014 r.

Wypełniając ankietę, każdy student i pracownik naukowy kształcący się na Campusie Morasko mógł ocenić proponowane przez Zarząd Transportu Miejskiego lokalizacje. Raport zawiera informacje o tym w jaki sposób i w jakim zakresie zagłosowali studenci oraz pracownicy naukowi w trakcie trwania konsultacji.

Ponieważ zależy nam na otwarciu nowych stacji dla rowerów na tym obszarze, wyniki konsultacji stanowić będą rekomendację do wyboru optymalnych i możliwych do realizacji lokalizacji podczas ubiegania się o dofinansowanie tego projektu w przyszłym roku.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej