Podsumowanie Konsultacji społecznych dotyczących odcinka ulicy Unii Lubelskiej

W ramach przeprowadzonych między 13.02.2017 r. a 26.02.2017 r. konsultacji społecznych przebudowy ul. Unii Lubelskiej (odcinek III C) do ZTM złożono 12 wniosków w tym 11 przesłano drogą elektroniczną a jeden w formie paierowej złożyła Rada Osiedla Starołęka - Minikowo - Marlewo.

Po wnikliwej analizie zgłoszonych postulatów, mieszkańcy złożyli następujące wnioski:

  • należy zapobiec przeniesieniu ruchu tranzytowego na ul. Unii Lubelskiej;
  • należy rozważyć możluwość uspokojenia ruchu w tym rejonie m.in. przy użyciu tzw. "poduszek berlińskich", wprowadzenia "strefy 30" oraz wyniesienia skrzyżowania ul. Falistej i Unii Lubelskiej;
  • należy realizować wariant realizacji inwestycji zapewniający większą ilość miejsc parkingowych;
  • w miarę możliwości należy zaprojektować zieleń w ciągu ulicy Unii Lubelskiej.

Wnioski mieszkańców będą poddane szczegółowym anlizom technicznym i funkcjonalnym w kontekście możliwości zastosowania na dalszym etapie projektowania.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Zarządu Transportu Miejskiego podsumowującym przeprowadzone konsultacje społeczne.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej