Zgłoś się do opiniowania projektów budżetu obywatelskiego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pracach Zespołu Opiniującego w ramach konsultacji społecznych dotyczących Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2015.

Do zadań członka Zespołu Opiniującego będzie należało zapoznanie się z listą projektów zgłoszonych do PBO15 oraz rekomendacjami Rad Osiedli i wydziałów / jednostek merytorycznych Urzędu Miasta Poznania.

Kolejnym krokiem będzie wskazanie tych projektów, które znajdą się na karcie do głosowania dla mieszkańców Poznania.

Prace Zespołu Opiniującego przewidziano na początek września 2014 r. w trybie przynajmniej dwóch półtoragodzinnych spotkań. Za prace w Zespole Opiniującym nie jest przewidziane wynagrodzenie.

Jak zostać członkiem Zespołu Opiniującego?

Należy wypełnić elektroniczny FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

UWAGA: W przypadku złożenia fałszywych oświadczeń oraz podania nieprawdziwych danych formularz zgłoszeniowy zostanie unieważniony.

Na zgłoszenia czekamy do 17 sierpnia.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż przewidzianych miejsc (4 miejsca) Biuro Prezydenta dokona losowania spośród wszystkich zgłoszeń.

Przypominamy, że aktualnie trwa:

  1. Opiniowanie projektów przez Rady Osiedli.
  2. Opiniowania projektów przez wydziały i jednostki Urzędu Miasta Poznania.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej