Wyniki głosowania.

W trwającym od 18 do 29 września 2013 r. głosowaniu nad propozycjami projektów i zadań do budżetu na rok 2014 oddanych zostało 88 597 głosów (frekwencja: 20,5%), w tym 67 123 głosy ważne.

Z czego:
Głosy oddane przez internet: 48 463 (ważnych: 31 802)
Głosy oddane w wersji papierowej: 40 134 (ważnych: 35 321). 

Grupy wiekowe głosujących:
18-25 lat         22,7 %
26-35 lat         22,9 %
36-45 lat         14,9 %
46-55 lat         10,2 %
66 i więcej lat  15,5 %

Studenci niezameldowani w Poznaniu oddali 6334 głosy (9,4%).       

Powodami unieważnienia głosu były:
- brak lub błędny PESEL,
- brak imienia i nazwiska,
- wiek poniżej 18 lat,
- niefigurowanie w spisie rejestru wyborców,
- zdublowanie głosu,
- więcej niż 5 zaznaczonych odpowiedzi,
- brak zaznaczonej jakiejkolwiek odpowiedzi,
- brak wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (weryfikację głosu). 

Miejsce 1 - 26693 głosy (13,4%)
Przytulisko. Centrum pomocy dla osób bezdomnych.

Miejsce 2 - 21673 głosy (10,9%)
RoweLOVE Rataje. Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje-Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II.

Miejsce 3 - 13599 głosów (6,9%)
Sportowy Golaj - Odbudowa stadionu na Golęcinie - żużel, park rowerowy, futbol.

Miejsce 4 - 12999 głosów (6,5%)
Renowacja hali widowiskowo-sportowej "Arena".

Miejsce 5 - 12626 głosów (6,4%)
Mieszkania wspomagane dla osób niepełnosprawnych

Miejsce 6 - 12108 głosów (6,1%)
Akcja społeczna - Stop czerniakowi.

Miejsce 7 - 11206 głosów (5,6%)
Bezpieczne drogi rowerowe i chodniki na Malcie z nowymi stacjami Poznańskich Rowerów Miejskich.

Miejsce 8 - 10392 głosy (5,2%)
"Zejdźmy z drogi" - budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu ul. Naramowickiej.

Miejsce 9 - 9848 głosów (5%)
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Centrum-Wschód.

Miejsce 10 - 9828 głosów (5%)
Ławki na placu Wolności.

Miejsce 11 - 8543 głosy (4,3%)
"Wartostrada" - odcinek środmiejski pomiędzy mostem Rocha a ul. Czartoria - przebieg wzdłuż ul. Ewangelickiej.

Miejsce 12 - 7954 głosy (4%)
Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Rusałka".

Miejsce 13 - 7759 głosów (3,9%)
Forum Studenckie - rewitalizacja Św. Marcina.

Miejsce 14 - 7079 głosów (3,6%)
Budowa Centrum Sportów Wrotkarskich, rewitalizacja alejek asfaltowych w Parku Tysiąclecia na poznańskiej Malcie.

Miejsce 15 - 6935 głosów (3,5%)
Rozszerzenie infrastruktury rowerowej poprzez budowę stacji rowerów miejskich.

Miejsce 16 - 6214 głosów (3,1%)
Stwórzmy Muzeum Enigmy w Poznaniu

Miejsce 17 - 4747 głosów (2,4%)
Plac Asnyka - secesyjny salon ogrodowy Jeżyc.

Miejsce 18 - 3904 głosy (2%)
Czterooddziałowe przedszkole modułowe "Miasto dzieci" w Naramowicach.

Miejsce 19 - 3655 głosów (1,8%)
Budowa torów łuczniczych przy ul. Urbanowskiej w Poznaniu.

Miejsce 20 - 757 głosów (0,4%)
Przyspieszenie budowy ogrodu działkowego przy ul. Czarnucha (Naramowice).


W odpowiedzi na zapytania dotyczące kolejności realizacji projektów w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego uprzejmie informujemy, że:
§ 4 pkt. 2 Zasad Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 stanowiących załącznik do Zarządzenia Prezydenta mówi: Do realizacji mogą zostać przeznaczone te projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Poznański Budżet Obywatelski.

Oznacza to, że nadrzędną zasadą jest liczba uzyskanych głosów, zaś wyczerpanie puli środków finansowych nie jest obwarowane żadnymi wytycznymi sui generis. Istotą Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego jest zrealizowanie tych rekomendacji, które cieszą się największym społecznym poparciem, dlatego też w pierwszej kolejności rozważane są możliwości sfinansowania bądź też częściowego finansowego wsparcia tych projektów (jeśli deklarowana kwota umożliwiłaby ich realizację), które są najwyżej w liście rankingowej - nawet jeśli kosztorysy tych projektów przekroczą pulę 10 mln zł.

Podobnie było w ubiegłorocznej edycji, gdy koszt jednego z projektów - za zgodą wnioskodawcy - został umniejszony z 1,8 mln do 1,2 mln zł.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej