Moja Wilda - miejsca (nie) znane

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Prd-IX.525.13.2016

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 Nr 234, poz. 1536 j.t.)

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Moja Wilda - miejsca (nie) znane

Nazwa oferenta:

Fundacja Sztuk Wizualnych Bet On Art

Termin realizacji zadania:

10.12.2016r. - 31.12.2016r.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Anna Żygulska, tel.: 61 878 56 34,

e-mail: anna_zygulska@um.poznan.pl

w terminie do 09.12.2016r.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej